Development mode

 

PBSA-tafel: ‘the making of’

 

Hoe is de samenwerking met Thonet tot stand gekomen?

Dat begon toen de Peter Behrens School of Arts – de faculteiten Design en Architectuur van de Hogeschool Düsseldorf – verhuisde naar een nieuw gebouw. Aangezien de lesruimten hoofdzakelijk waren ingericht met stalen buis-sledestoelen S 43 van Thonet, was het logisch om de inrichting van de nieuwe ruimten daarop aan te passen. Zo is het idee ontstaan om een tafel te ontwerpen die qua uiterlijk lijkt op de S 43-sledestoelen en tegelijk geschikt is voor gebruik als tafel in lesruimten. Een prijsvraag voor studenten van de opleiding bood hiervoor de perfecte setting. Van meet af aan hebben we contact gezocht met Thonet, dat ons vanaf het begin van de prijsvraag tot en met de realisatie van het project heeft ondersteund.

 

 

 

Wat waren de voorwaarden?

De eisen waaraan de tafel moest voldoen, waren helder: duidelijk herkenbare relatie met de S 43, mogelijkheid tot gebruik als presentatiebord, plaats voor vier tot zes personen, lange levensduur, gemakkelijke montage zonder gereedschap en eenvoudig wisselen tussen de verschillende functies.

 

Welke aspecten waren voor jou het belangrijkst?

In eerste instantie heb ik me verdiept in de ontstaansgeschiedenis van de S 43 en in de geschiedenis van Thonet en het Bauhaus. Dit verhaal heb ik verder uitgewerkt tot een toekomstgericht ontwerp waarin ik de eenvoud en soberheid van de S 43 heb vertaald naar de PBSA-tafel. Vervolgens heb ik het tafelontwerp gereduceerd tot de essentie.

 

Hoe was de weg van ontwerp naar product?

Meer dan een jaar heb ik samengewerkt met Thonet, met BaHsys GmbH, met de modelbouw- en prototype-ateliers en het laboratorium Form+Raum van de Peter Behrens School of Arts.

De speciale eisen aan de tafel waren natuurlijk een bijzondere uitdaging. Mijn oplossing was om het principe van de rechte hoek – in het Bauhaus-tijdperk de norm – los te laten. Hierdoor werd het mogelijk om de tafel een andere functie te geven en ook als presentatiebord te gebruiken. Daarnaast speelde het materiaal stalen buis een belangrijke rol. Door de buigzaamheid ervan kon ik het tafelblad in het frame verwerken. De vorm van de verbindingsclip is gebaseerd op de letter ‘a’ van het lettertype Futura.