Development mode

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Thonet streeft naar een goede balans tussen economische groei, bescherming van het milieu en verantwoord ondernemen. Alle bedrijfsactiviteiten staan in het teken van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. De producten van Thonet gaan lang mee en hun productie en afvalverwerking zijn niet belastend voor het milieu. Nieuwe producten worden pas in het assortiment opgenomen nadat de materialen zorgvuldig zijn getest op hun recyclebaarheid, milieuvriendelijkheid en duurzaamheid. Wij maken uitsluitend gebruik van groene stroom. Door investeringen in recyclinginstallaties voor oplosmiddelen wil Thonet zijn ecologische voetafdruk verder verminderen.

Green Globe-certificaat

Green Globe is een internationaal erkend keurmerk voor duurzame bedrijfsvoering. Er is geen vergelijkbaar certificeringssysteem, omdat Green Globe niet alleen eisen stelt aan duurzaamheid en milieuvriendelijkheid, maar ook kijkt naar economische en maatschappelijke factoren binnen een bedrijf. Het keurmerk heeft omvangrijke criteria opgesteld – op het gebied van management, milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid op lokaal en internationaal niveau, naleving van wetten en voorschriften en behoud van het cultureel erfgoed – die aangeven dat een bedrijf milieubewust en maatschappelijk verantwoord handelt.

Om voor een Green Globe-certificaat in aanmerking te komen, moet een bedrijf voldoen aan vast omlijnde criteria voor verantwoord ondernemerschap. Deze criteria worden door Green Globe jaarlijks onder de loep genomen en aangepast aan internationale veranderingen. Thonet is het eerste bedrijf in de meubelindustrie dat deze norm heeft toegepast en is gecertificeerd met het ’Certificaat voor duurzame en milieuvriendelijke bedrijfsvoering’.

Wij hebben de principes voor duurzaam ondernemen in ons kwaliteitssysteem geïntegreerd.

Duurzaamheid

Het begrip duurzaamheid wordt vaak onderverdeeld in drie elementen, ook wel drie pijlers of 3 P's (people, planet, profit) genoemd:

 

1. Ecologische duurzaamheid staat voor het behoud van natuur en milieu voor toekomstige generaties. Hieronder vallen het behoud van de biodiversiteit, de bescherming van het klimaat, het behoud van het cultuur- en natuurlandschap in hun oorspronkelijke gedaante en een behoedzame omgang met de natuurlijke omgeving in het algemeen.

 

2. Economische duurzaamheid betekent ondernemen met aandacht voor de gevolgen van economisch handelen met als doel het creëren van een duurzame en solide basis voor welvaart. Een bijzondere nadruk ligt daarbij op een verantwoord financieel beleid.

 

3. Sociale duurzaamheid staat voor een maatschappelijke ontwikkeling waaraan alle leden van de samenleving kunnen deelnemen en de maatschappelijke krachten met elkaar in balans zijn, zodat er een duurzame menswaardige samenleving ontstaat.

Onze duurzame doelstellingen

 • verdere preventieve maatregelen om energie te sparen
 • gebruik van milieuvriendelijke energiebronnen
 • verhogen van de tevredenheid van de medewerkers
 • creëren van communicatieplatformen binnen het hele bedrijf
 • verdere integratie van alle afdelingen in het continue verbeteringsproces, meer medezeggenschap
 • duurzaam design

Duurzame initiatieven – productontwikkeling

 • verantwoorde materiaalkeuze
 • aandacht voor herkomst van materiaal
 • bewust gebruik van grondstoffen en materiaal
 • korte aan- en afvoerroutes van materiaal
 • ontwikkelen van meubels uit componenten die gescheiden ingezameld en vervangen kunnen worden
 • recyclingpercentage van minimaal 95%, meestal meer dan 97%
 • lange levensduur van onze producten
 • goede reparatiemogelijkheden van onze producten

Duurzame initiatieven – productie

 • effectief gebruik van groene technologie
 • continu streven naar meer mogelijkheden om energie te besparen
 • optimaliseren van transportroutes
 • gebruik van uitsluitend brandstofbesparende bedrijfsauto's op diesel
 • consequent gebruik van herbruikbare verpakkingen
 • uitsluitend gebruik van FSC- of PFSC-gecertificeerd hout en materiaal op houtbasis
 • gebruik van hydrolakken met uv-filter
 • toepassen van de VOS-richtlijn
 • recyclen van oplosmiddelen

Duurzame initiatieven – inkoop

 • controle op naleving van de 3 P's op het gebied van duurzaamheid bij leveranciers
 • aandacht voor sociale en ethische richtlijnen bij de keus van leveranciers:
 • voorkeur voor duurzaam ondernemende leveranciers
 • geen kinderarbeid in de gehele waardeketen
 • gemeenschappelijk ontwikkelen van speciale herbruikbare transportcontainers
 • optimaliseren van transportroutes voor de inkoop van materiaal
 • gebruik van chloorvrij gebleekt en FSC-gecertificeerd papier voor printmedia
 • gebruik van hout uit duurzame bosbouw

Duurzame initiatieven – management

 • invoeren van kwaliteitssysteem met geïntegreerd duurzaamheidsmanagement
 • aannemen van medewerkers die in de buurt van het bedrijf wonen
 • bedrijfsinterne opleiding voor 10 verschillende industriële beroepen
 • compensatieregeling voor CO2-uitstoot tijdens zakenreizen
 • ondersteunen van scholen en sociale inrichtingen
 • actieve bijdrage aan brancheorganisatie
 • nakomen van cao-overeenkomsten
 • aannemen van allochtone medewerkers
 • norm voor aanstellen van mensen met een beperking drievoudig vervuld
 • aanbieden van bedrijfsinterne en externe cursussen voor alle personeelsleden
 • richtlijnen voor energiebesparing, scheiden van afval en vermijden van afval

Meer dan 70 jaar na de eerste levering heeft Thonet weer nieuwe Freischwinger S 43-stoelen geleverd aan die Duitse Nationale Bibliotheek in Leipzig. Een beter bewijs voor kwaliteit en duurzaamheid is er niet. 

 

» Meer over de stoelen die sinds 1933 in de Nationale Bibliotheek in Leizpzig staan

 

Ga voor meer informatie over Green Globe 

 

 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Denk aan toekomstige generaties – denk duurzaam.

 

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.

 

sustainability(at)thonet.de